Din kundvagn(0)

Kundvagnen är tom

Välkommen till CAD´s ljusskola!

Här kommer vi att gå igenom de begrepp och den information som kan vara bra att känna till kring belysning. Ljusskolan allt grundläggande som du behöver veta om fordonsbelysning och 
de tekniska begrepp som är relevanta för att enkelt hitta rätt belysning.

VAD ÄR LUMEN?

Lumen är en enhet för mätning av ljusflöde. Det används för att mäta hur mycket ljus som totalt genereras av en ljuskälla i alla riktningar.

Mer lumen är lika med mer ljus, men mer lumen är inte lika med ett längre ljus.

Teoretisk lumen: Vad dioderna i teorin totalt kan prestera för ljusflöde.
Faktisk lumen: Det uppmätta faktiska ljusflödet.

Använd därför alltid den faktiska lumen vid jämförelse av lampor. VAD ÄR LUX?

Lux är en enhet för att mäta ljusstyrka på en specifik plats eller yta. 
1 lux = 1 lumen/m2. 1 lux är ungefär det ljus som ett stearinljus ger. 
För att identifiera ett djur eller en människa utan reflex behövs ca 10 lux. 
Mindre tal såsom 0,25 lux, är inte relevant, då det är ett nästintill obefintligt ljus. 

Använd gärna lux för att jämföra extraljus och LED-ramper. 
Vi anger 1 lux på x antal meter per enhet. Om du installerar flera enheter kan du räkna ut på hur många meter du får 1 lux så här: 
2 = lux per st * 1,41       
3 = lux per st * 1,73        
4 = lux per st * 2        
5 = lux per st * 2,23
6 = lux per st * 2,45
7 = lux per st * 2,65
8 = 5 = lux per st * 2,82

VILKA OLIKA LJUSBILDER FINNS?

Flood - Bred
Combo/driving - Lång och bred
Spot/pencil - Lång och smal

Ljusbilden påverkas av reflektorer i lampan samt av linsens utformning. 

VAD ÄR WATT?

Watt är en enhet för effekt. Vi anger både den teoretiska effekten i watt, samt den faktiska förbrukningen i watt. 

Watt kan inte användas för att ange eller jämföra mängden ljus, men är bra att hålla koll på vid installation av ljus, då det påverkar vilken typ av installationsmaterial som behövs. 


VAD ÄR KELVIN?

Kelvin (K) är en enhet för att mäta ljustemperatur, där högre Kelvin-värden motsvarar kallare, blåare ljus och lägre värden motsvarar varmare, gulare ljus.

VAD ÄR E-MÄRKNING?

E-märkning eller E-godkännande är en Europastandard där ett 
godkännande garanterar att produkten är lämplig för sitt ändamål. 
Om en produkt ej är E-märk riskerar man böter eller anmärkning vid besiktning. 

Olika sorters godkännanden beroende på produkttyp:
Extraljus och LED-ramper: ECE R112, ECE R149
Backljus: ECE R23, ECE R148
Positionsljus: ECE R7, ECE R148
Varningsljus: ECE R65

VAD ÄR REFERENSTAL?

Referenstal för E-godkända extraljus och LED-ramper syftar på de lagstadgade kraven och rekommendationerna för hur starkt och långt extraljus får lysa. Europastandarden för referenstal är totalt max 100, där ca 50 är bilens originalhelljus. Detta gäller dock inte Sverige eller Norge, där det inte finns någon begränsning på det totala referenstalet, så länge extraljusen/LED-rampen är E-godkänd. 

Referenstalet finns tryckt i E-godkända produkters lins eller glas. 

Referenstalet kan användas som en indikator på ljusstyrka och längd på ljuset. 

VAD ÄR EMC?

EMC står för ”Electromagnetic Compatibility” eller ”elektromagnetisk kompatibilitet” på svenska. Det avser förmågan hos en elektronisk eller elektrisk enhet att fungera korrekt i närvaro av elektromagnetisk strålning från andra enheter, samtidigt som den inte stör eller påverkar andra enheter. EMC är viktigt för att säkerställa att olika elektroniska 
enheter kan fungera tillsammans utan att orsaka störningar eller skador.

Alla våra produkter är EMC-godkända.
EMC ECE R10 = FN:s regelverk för fordons EMC - Utsläpp och immunitet
CISPR25 = Interferensmätning inom fordonssektorn - Utsläpp

 

VAD ÄR IP-KLASS?

IP-klass är en internationell standard för att klassificera graden av tätning och skydd för elektronisk utrustning mot inträngning av skadliga ämnen som vatten, damm och främmande föremål. IP-klassen består av två siffror och ibland en bokstav, där varje siffra eller bokstav representerar en specifik skyddsnivå mot vissa objekt. Den första siffran indikerar skydd mot damm och partiklar, medan den andra siffran representerar skydd mot vatteninträngning. Ju högre siffror i respektive kategori, desto högre skyddsnivå.

IP65: Produkten är helt skyddad mot damm och erbjuder fullständigt skydd mot strålande vatten från alla vinklar.
IP67: Produkten är helt skyddad mot damm och erbjuder fullständigt skydd mot nedsänkning i vatten upp till 1 meter i 30 minuter.
IP68: Produkten är helt skyddad mot damm och erbjuder fullständigt skydd mot nedsänkning i vatten under en längre tid.
IP69K: Produkten är helt skyddad mot damm och erbjuder fullständigt skydd mot nedsänkning i vatten och kan utsättas för högtryckstvättning med vatten vid höga temperaturer (80 °C till 100 °C).

Enhetens IP-klass är viktig att känna till vid köp av belysning för att försäkra sig om att den är lämplig i vissa miljöer eller applikationer.

VAD ÄR CANBUS?

CAN-bus står för Controller Area Network-bus och används för att möjliggöra kommunikation mellan olika enheter i moderna fordon. Canbusen används vanligtvis för att ansluta och kontrollera olika elektroniska enheter, som tillexempel motorstyrenheter, bromssystem och belysning.

CAN-busen består av två ledningar, vanligtvis en CAN High (CANH) och en CAN Low (CANL), som används för att överföra data mellan enheterna. Kommunikationen sker genom att skicka digitala signaler i form av bitar över ledningarna med hjälp av olika protokoll och kommunikationshastigheter.

Canbusen möjliggör snabb och pålitlig kommunikation och har blivit standard inom fordonsindustrin.

De flesta moderna fordon har CAN-bus-övervakning (digital signal) och om du då ska installera belysning på fordonet med styrsignal från tillexempel bilens helljus behöver du ansluta belysningen till rätt CAN-bus-förbindelse på bilen. Detta kan kräva att du använder en CAN-bus-adapter eller en specifik anslutning för att integrera belysningen korrekt i fordonsnätverket.

Det är alltid bäst att konsultera en professionell verkstad för att säkerställa att installationen görs korrekt och inte påverkar bilens elektriska system negativt.

För fordon med analog signal till helljuset behövs inte någon CAN-bus-lösning. Standardvy | Byt till Mobil vy